• Polityka prywatności

 

W zwzwiązku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO sklep Atena  spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
Klienci sklepu mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; 
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.: 
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dostęp do danych osobowych klientów sklepu będą miały następujące firmy świadczące usługi dla sklepu Atena : DPD Polska Sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A. w celu realizacji wysyłek, Firma Sky-shop  w celu zapewnienia serwisu informatycznego, świadczące usługi dla sklepu.